ในช่วงต้นปีที่ผ่านมาการบริการเรือข้ามฟากที่ก้าวล้ำของ Naorojee ได้สร้างหัวข้อข่าวสำหรับสิ่งที่ถูกพิจารณาว่าเป็นการเดินทางข้ามท่าเรือความเร็วสูง: น้อยกว่าหนึ่งชั่วโมงเล็กน้อยวันนี้การเดินทางใช้เวลาน้อยกว่า 10 นาทีท่าเรือหดซึ่งสั้นลงเมื่อเวลาผ่านไปเนื่องจากโครงการถมที่ดิน เป็นเหตุผลหลักสำหรับการลดลงอย่างมากในเวลาขนส่ง

ประมาณ6% ของฮ่องกงถูกสร้างขึ้นบนที่ดินที่ถูกยึดคืนและถึงแม้ว่าท่าเรือวิคตอเรียจะได้รับการปกป้องจากการถมดิน แต่รัฐบาลก็ยังคงสำรวจโครงการขยายที่ดินข้ามเกาะอื่น ๆ ในพื้นที่ เมื่อเมืองโตขึ้นการเดินทางด้วยเรือข้ามฟากก็หดลงท่าเรือนั้นเคยมีความยาวมากกว่าสองกิโลเมตรและตอนนี้เนื่องจากการถมดินแล้วมันมีความยาวกว่า 800 เมตรท่าเรือดั้งเดิมแห่งแรกนั้นตั้งอยู่เพียง 1.6 กิโลเมตรจากปัจจุบัน สายน้ำ