การพบปะครั้งนี้เมื่อชาวแคนาดาได้พบกับ Pak Radiah ซึ่งเป็นหนึ่งในครูที่นับถือมากที่สุดของเกาะนี้เกิดขึ้นในปีพ. ศ. 2522 ย้อนกลับไปแล้วอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในลอมบอกไม่ใช่ประเทศที่มีอยู่ แต่ทุกประเทศเพื่อนบ้านรู้ว่า Radiah เป็นคนที่เหมาะสมที่จะพูดคุยกับ เหล่านักเดินทางต่างชาติคนแรก อย่างไรก็ตามการสื่อสารไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะความรู้ภาษาอังกฤษ

ส่วนใหญ่ของเขามาจากการฟังวิทยุออสเตรเลียและการอ่านหนังสือ ตั้งแต่นั้นมาปากได้ปรับปรุงภาษาอังกฤษของเขา ด้วยความรู้และชื่อเสียงของเขา Radiah ได้รับการอ้างอิงในฉบับลอมบอกฉบับแรกของ Lonely Planet ในปีพ. ศ. 2526 เป็นเรื่องท้าทายสำหรับนาย Radiah เพื่อหาสิ่งที่นักเดินทางอยากเห็นในลอมบอก หลังจากการสนทนาครั้งแรกเขาได้ตระหนักว่านักท่องเที่ยวที่มาเยี่ยมเยือนได้ถูกทักทายโดยธรรมชาติของลอมบอกตลอดจนชีวิตประจำวันและคุณค่าทางวัฒนธรรมของชาวอินโดนีเซียในลอมบอกทางภาคตะวันออก