หากสหภาพยุโรปลงนามในข้อตกลงถอนเงินคุณอาจจะต้องชักชวนให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในรัฐสภาสหราชอาณาจักรชักจูงให้กลับมา คาดว่าจะมีการลงคะแนนเสียงในเดือนธันวาคม พรรคแรงงานพรรคเสรีนิยมพรรคเดโมแครต SNP และพรรคเดโมแครตได้กล่าวว่าพวกเขาจะออกเสียงคัดค้านข้อตกลงของรัฐบาลเช่นเดียวกับพรรคอนุรักษ์นิยมหลายคน

ข้อตกลงนี้จะต้องกลับไปที่สภายุโรปซึ่งประเทศส่วนใหญ่ (20 แห่งจาก 27 รัฐ) จะต้องลงคะแนนเสียงดังกล่าว นอกจากนี้ยังจะต้องได้รับการรับรองจากรัฐสภายุโรปด้วยคะแนนเสียงที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในต้นปี พ.ศ. 2562 ถ้าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรปฏิเสธข้อตกลงหลายสิ่งอาจเกิดขึ้นได้เช่นการลาออกโดยไม่มีข้อตกลงการเจรจาต่อรองหรือการเลือกตั้งทั่วไป