เพื่อให้แน่ใจว่าภาพซึ่งจะต้องจดจำไว้คำนวณในเครื่องคอมพิวเตอร์เห็นด้วยกับความเป็นจริงนักวิจัยได้ถามผู้ป่วยอีกหลายสิบคนว่าพวกเขายินดีที่จะอยู่ในช่วงเวลาสั้น ๆ หรือไม่หลังจากการตรวจ CT และ ผ่านการตรวจสอบโดยใช้การถ่ายภาพด้วยคลื่นสนามแม่เหล็ก ส่วนใหญ่เห็นด้วยกับการตรวจสอบต่อไปและนั่นหมายความว่าเราสามารถเปรียบเทียบภาพที่ได้จากการคำนวณกับความเป็นจริงได้แล้ว

แม้ว่าผู้ป่วยเพียงสิบสองมามีส่วนร่วมในการศึกษาผลเป็นที่น่าสังเกตว่าดังนั้นบทความนี้จะถูกตีพิมพ์ในวารสารทางวิทยาศาสตร์รังสีวิทยา ศาสตราจารย์ด้านเวชศาสตร์โรคหัวใจและหลอดเลือดเชื่อมั่นว่าเทคโนโลยีนี้จะเป็นประโยชน์ แต่พวกเขาไม่สามารถใช้ได้ทุกที่การตรวจสอบมีราคาแพงผู้ป่วยไม่ควรมีโลหะใด ๆ เช่นเครื่องกระตุ้นหัวใจในร่างกายของพวกเขาและการตรวจสอบใช้เวลาค่อนข้างนานเนื่องจากการสแกน CT เป็นเรื่องง่ายและรวดเร็วเราสามารถเข้าถึง กลุ่มผู้ป่วยใหม่ที่สมบูรณ์แบบตอนนี้เราสามารถจำลองการทำงานของหัวใจในผู้ป่วยแต่ละรายได้