เจ้าหน้าที่รัฐบาลเกาหลีใต้เปิดเผยวันนี้ว่า รัฐบาลได้ตัดสินใจเลื่อนแผนการย้ายที่ทำการของประธานาธิบดี เนื่องจากในเขตกวางฮวามุนที่เคยมีการเสนอนั้นไม่มีพื้นที่อย่างเพียงพอ

การย้ายทำเนียบประธานาธิบดีไปยังเขตกวางฮวามุนเป็นหนึ่งในคำมั่นสำคัญที่ประธานาธิบดีมุน แจอินให้ไว้เมื่อครั้งที่มีการเลือกตั้ง ทั้งนี้ เขตกวางฮวามุนตั้งอยู่ใจกลางกรุงโซล ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของหน่วยงานรัฐบาลและกระทรวงต่างๆ รวมทั้ง กระทรวงการต่างประเทศ ที่ปรึกษาพิเศษของประธานาธิบดีกล่าวว่า รัฐบาลจำเป็นต้องเลื่อนแผนการย้ายทำเนียบประธานาธิบดี เนื่องจากยังไม่สามารถหาสถานที่สำหรับห้องรับรอง อาคารหลัก และลานจอดเฮลิคอปเตอร์ อย่างไรก็ตาม แผนการย้ายทำเนียบยังคงเป็นโครงการระยะยาวของรัฐบาล ที่ปรึกษาฯ ยืนยันว่า การตัดสินใจเลื่อนแผนการย้ายไม่ได้เป็นการผิดสัญญาที่ให้ไว้แต่อย่างใด และรับปากจะมีการทบทวนใหม่ในอนาคต ขึ้นอยู่กับผลการจัดพื้นที่ในบริเวณจตุรัสดังกล่าว