นักวิจัยได้เก็บรวบรวมตัวอย่างฝุ่นจาก 5 พื้นที่ใกล้กับเหมืองยูเรเนียมใกล้กับชุมชน พวกเขาระบุแร่ธาตุในตัวอย่างฝุ่นซึ่งแตกต่างกันตามที่ตั้ง ตัวอย่างฝุ่นทั้งหมดมีแร่ธาตุที่มียูเรเนียมอย่างน้อยหนึ่งอย่างเช่นยูเรเนียมไนต์หรือคาร์บินท์ จากนั้นนักวิจัยได้สัมผัสกับของเหลวในปอดสองแบบ ซึ่งจำลองเลียนแบบของเหลวที่ล้อมรอบเซลล์ปอด

และอีกตัวหนึ่งที่จำลองสภาพแวดล้อมที่เป็นกรดในเซลล์ภูมิคุ้มกันปอดซึ่งดูดกลืนฝุ่นละอองไปสู่ฝุ่นและวัดปริมาณยูเรเนียมที่ละลายในแต่ละ ของเหลว องค์ประกอบแร่ของฝุ่นละอองมีผลต่อความสามารถในการละลายของมันโดยมีแร่ธาตุบางชนิดที่ละลายได้ง่ายกว่าของเหลวอื่น ผลการศึกษานี้ชี้ให้เห็นว่าการประเมินความเป็นพิษของดินแดนเหมืองแร่ควรมุ่งเน้นเฉพาะพื้นที่