นักร้องนักแสดงนายรัตภูมิ “ฟิล์ม” คุณทองวงษ์ในฐานะประธานกลุ่ม บริษัท Payall ได้รับโทษจำคุก 2 ปีและถูกปรับลดลงอีก 50,000 บาทในวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาเนื่องจากมีบทบาทในการให้บริการ e-Money โดยไม่มีใบอนุญาตที่ถูกต้อง นายรัตนาพลอายุ 33 ปีพร้อมด้วยผู้บริหารอีก 2 คนของกลุ่มนายธเนศภัทพัชราวณิชย์อายุ 43 ปีและนายพุทธิพิสุทธิ์ประเสริฐวิทย์อายุ 38 ปี

ได้รับโทษจำคุก 1 ปีและปรับ 100,000 บาท ศาลปรับลดลงครึ่งหนึ่งของการลงโทษเป็นระยะเวลาหกเดือนและปรับค่าปรับ 50,000 บาทเนื่องจากการสารภาพผิดระหว่างการพิจารณาคดี ศาลได้ลดการลงโทษลงอีกครั้งสำหรับชายสามคนในข้อหาแขวนลอยสองปีและปรับค่าปรับ 50,000 บาทและให้บริการทางสังคมตลอด 24 ชั่วโมงเพื่อให้พวกเขามีโอกาสพลิกผืนใหม่ กลุ่ม บริษัท Payall ถูกปรับจำนวน 100,000 บาทอัยการได้ยื่นฟ้องกลุ่ม บริษัท Payall และกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อร่วมกันคือนายสาราวุ ธ นันทารัตน์, นายรัตนาพลธเนศและโพธิพิทักษ์เพื่อใช้บริการ e-Money โดยไม่มีใบอนุญาตที่ถูกต้องตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560 ถึงกุมภาพันธ์ 2560 สี่จำเลยอยู่ในศาลที่จะได้ยินคำตัดสิน