ตรวจพบในระยะแรกดังนั้นการระบุโดยเฉพาะที่อาจมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นสำหรับการพัฒนาโรคนั้นเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการป้องกันหรือการรักษาก่อนหน้านี้มีผลต่อความเสี่ยงมะเร็งรังไข่อย่างไรนักวิจัยวิเคราะห์ข้อมูลจากการศึกษาสุขภาพของพยาบาลครั้งที่ 2 ซึ่งติดตามสุขภาพของผู้หญิงนับหมื่นคน ผู้เข้าร่วมถูกถามเกี่ยวกับการวินิจฉัยโรคมะเร็งรังไข่

ในแต่ละแบบสอบถามและข้อมูลได้รับการตรวจสอบผ่านการตรวจสอบของเวชระเบียนเหตุการณ์ที่กระทบกระเทือนจิตใจตลอดชีวิตและอาการที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์เหล่านั้น ผู้หญิงถูกขอให้ระบุเหตุการณ์ที่พวกเขาพิจารณาว่าเครียดที่สุดและปีของกิจกรรมนี้ พวกเขายังถูกถามเกี่ยวกับเจ็ดอาการ PTSD พวกเขาอาจมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่เครียดที่สุด ผู้หญิงถูกแบ่งออกเป็นหกกลุ่มโดยไม่มีการบาดเจ็บ การบาดเจ็บและไม่มีอาการ PTSD; การบาดเจ็บและอาการ 1-3; การบาดเจ็บและอาการ 4-5; การบาดเจ็บและอาการ 6-7; และการบาดเจ็บ