ป้ายบอกทางในช่วงเวลาปกติให้มันได้ดีใกล้เป็นไปไม่ได้ที่จะได้รับหายไปและทุกส่วนที่มีสิ่งที่จะจุดประกายความสนใจของนักท่องเที่ยว สะพานที่สายลับจับมีการแลกเปลี่ยนอดีตหอสังเกตการณ์ตอนนี้ใช้กองพลป่าหรือที่มีชื่อเสียงคริสตจักรของผู้ช่วยให้รอดของเรามี ผนังเคยเป็นส่วนหนึ่งของป้อมปราการ ผู้ขับขี่ไม่เกินหนึ่งหรือสองไมล์จากสวนเบียร์ที่ใกล้ที่สุด

สำหรับจักรยานเสือหมอบจักรยานให้เช่าใช้เวลาประมาณ 10 ยูโรต่อวันโดยมีร้านค้าแพร่หลายทั่วเมือง เยี่ยมชมกรุงเบอร์ลินมีแผ่นพับฟรีพร้อมแผนที่ทั้งหมด 14 ส่วนของเส้นทางและคำอธิบายสั้น ๆ แต่จะมีเฉพาะภาษาเยอรมันเท่านั้นเมื่อเข้าเยี่ยมชม