การศึกษาได้ดำเนินการในเดนมาร์กซึ่งมีความแตกต่างกันอย่างมากในการบริโภคเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าผลิตภัณฑ์ที่ทำจากธัญพืชและธัญพืชไม่แตกต่างกันที่ผู้เข้าร่วมรับประทาน ดูเหมือนจะให้การป้องกันโรคเบาหวานประเภท 2 เหมือนกัน สิ่งที่สำคัญยิ่งกว่าคือปริมาณอาหารที่ทานในแต่ละวันในแต่ละวันและการศึกษายังให้ความสำคัญ

กับความรู้ทางวิทยาศาสตร์เมื่อพูดถึงปริมาณประจำวัน ผู้เข้าอบรมแบ่งออกเป็น 4 กลุ่มโดยพิจารณาจากปริมาณอาหารที่ทานในแต่ละวัน ผู้ที่มีปริมาณการบริโภคสูงอย่างน้อย 50 กรัมต่อวันในแต่ละวัน นี่เป็นส่วนหนึ่งของโจ๊กข้าวโอ๊ตและขนมปังข้าวไรย์หนึ่งชิ้น สัดส่วนผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 เป็นกลุ่มที่ต่ำที่สุดในกลุ่มที่มีการบริโภคน้ำตาลสูงที่สุดและเพิ่มขึ้นในแต่ละกลุ่มที่กินข้าวน้อยลง ในกลุ่มที่ทานไอศกรีมที่มีปริมาณมากที่สุด