บุคคลที่ถูกกีดกันจากการเป็นพลเมืองของตนหากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีความพึงพอใจมันจะเป็นเอื้อต่อการสาธารณะที่ดีและพวกเขาจะไม่กลายเป็นไร้สัญชาติเป็นผล เธอเดินทางไปซีเรียพร้อมกับหนังสือเดินทางสหราชอาณาจักรของน้องสาว แต่มันถูกพรากไปจากเธอเมื่อเธอข้ามชายแดน เธอเชื่อว่าเป็นมรดกของบังคลาเทศเธอบอกว่าไม่มีหนังสือเดินทางประเทศบังคลาเทศและไม่เคยไปประเทศ

สำหรับคำถามเกี่ยวกับบุตรชายของคุณ Begum เด็กที่เกิดมากับพ่อแม่ชาวอังกฤษก่อนที่พวกเขาจะถูกลดความเป็นพลเมืองของพวกเขาจะยังถือว่าเป็นชาวอังกฤษ ในขณะที่ในทางทฤษฎีมันจะเป็นไปได้ที่สหราชอาณาจักรจะถอนสัญชาติออกจากเด็กเจ้าหน้าที่จะต้องรักษาความสมดุลของสิทธิของพวกเขาจากการคุกคามที่อาจเกิดขึ้น