การศึกษาหลายสถาบันที่นำโดยนักวิจัยที่โรงพยาบาลและโรงเรียน Johns Hopkins ได้ค้นพบว่ารูปแบบที่ผิดปกติของเอกภพที่สะสมอยู่ในส่วนที่เป็นเนื้อเยื่อประสาทที่ทำให้เกิดอาการอัลไซเมอร์สามารถทำลายการทำงานปกติของเซลล์สมองได้อย่างไร ในรายงานของพวกเขาที่ตีพิมพ์ในวารสารNeuronทีมอธิบายว่า tau รบกวนการสื่อสารระหว่างนิวเคลียสของเซลล์ประสาท

กับส่วนที่เหลือของเซลล์เรียกว่า cytoplasm การสื่อสารระหว่างนิวเคลียสกับส่วนที่เหลือของเซลล์มักเป็นกระบวนการควบคุมที่เข้มงวด “งานของเราแสดงให้เห็นถึงวิธีการใหม่ที่อาจทำให้เซลล์สมองเสื่อมลงในระบบอื่น ๆ การหยุดชะงักของการสื่อสารนี้ทำให้เกิดความผิดปกติของเซลล์และการเสียชีวิตของเซลล์ดังนั้นเราจึงคิดว่านี่อาจทำให้เกิดความผิดปกติของระบบประสาทและความตายในโรคอัลไซเมอร์ได้เช่นกัน