จีนเตรียมสร้างเครื่องหมุนเหวี่ยง 2 เครื่องเพื่อทำการทดลองการหมุนเหวี่ยงหนีความโน้มถ่วงสูง หนึ่งในนั้นจะมีกำลังเหวี่ยงมากที่สุดในโลก และมากกว่าเครื่องหมุนเหวี่ยงของกองทัพสหรัฐในปัจจุบัน 

โครงการนี้จะอยู่ที่เมืองหังโจว มณฑลเจ้อเจียง ทางตะวันออกของจีน ตามที่คณะกรรมการพัฒนาและปฏิรูปแห่งชาติเห็นชอบรายงานการศึกษาความเป็นไปได้เมื่อไม่นานมานี้ เครื่องหมุนเหวี่ยงเครื่องหนึ่งจะมีกำลังเหวี่ยงอย่างน้อย 1,500 จีที (gt) หรือ 1,500 เท่าของแรงโน้มถ่วงโลก ลบสถิติเครื่องของกองทัพสหรัฐที่มีกำลังเหวี่ยงมากที่สุดในโลกในขณะนี้ที่ 1200 จีที (gt) ส่วนอีกเครื่องจะมีกำลังเหวี่ยง 600 จีที (gt) ตั้งเป้าแล้วเสร็จภายใน 5 ปี ใช้งบประมาณไม่ต่ำกว่า 2,000 ล้านหยวน (กว่า 9,371 ล้านบาท) หัวหน้าโครงการเป็นอาจารย์วิศวกรรมมหาวิทยาลัยเจ้อเจียงที่เป็นนักวิชาการของบัณฑิตวิทยาศาสตร์จีน หนึ่งในหน่วยงานวิชาการหัวกะทิของประเทศ โดยมีต้นแบบเป็นเครื่องหมุนเหวี่ยงสองแขน เส้นผ่านศูนย์กลาง 9 เมตรที่ใช้งานอยู่ในมหาวิทยาลัย 

การทดลองการหมุนเหวี่ยงหนีความโน้มถ่วงสูงมีผลต่อเรื่องความกระชับแน่นของเวลาและสถานที่ ทำให้สามารถจำลองกระบวนการที่ปกติต้องใช้เวลานานให้เกิดขึ้นได้ในเวลาอันสั้น เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางภูมิศาสตร์ การสำรวจทรัพยากรแร่ น้ำมัน และก๊าซ