สายการบินได้รับการชักจูงให้นำสินค้าฟรี แต่ควรจะมีฝ่ายตอบโต้เพื่อรับสินค้าที่นั่น ตามเขากระทรวงการบินพลเรือนวางแผนกลยุทธ์ที่สายการบินรายใหญ่ได้รับการติดต่อในแง่ของการช่วย Kerala จัดการกับสถานการณ์น้ำท่วม เพื่อช่วยรัฐการบินเริ่มตั้งแต่สนามบินทหารเรือในเมือง Kochi เนื่องจากสนามบินหลักของเมืองปิดทำการจนถึงวันที่ 26 สิงหาคมเนื่องจากน้ำท่วม

เรายินดีที่จะทำอะไรและทุกอย่างที่เป็นไปได้ที่จะทำให้ Kerala กลับมายืนบนเท้าของตัวเอง” นายปูบรากล่าว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกล่าวว่าเขาจะดึงดูดความสนใจของชุมชน NRI เช่นกันเมื่อใดก็ตามที่เขาเดินทางไปต่างประเทศ นายกรัฐมนตรี Narendra Modi ได้ประกาศให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่R s 500 crore ไปที่ฝน Kerala เสียหายหลังจากการทบทวนสถานการณ์น้ำท่วมในรัฐ