ปฏิกิริยาที่ซับซ้อนและหยอกล้อความแตกต่างทางชีวเคมีระหว่างยีนที่มีสุขภาพดีและกลายพันธุ์บนพื้นฐานของความเข้าใจทางชีวเคมีของแต่ละกระบวนการและข้อมูลการทดลองทางคลินิกก่อนหน้า สิ่งนี้บอกพวกเขาว่าจะดูที่ห้องปฏิบัติการทดสอบเพื่อระบุและตรวจวัดปริมาณกลไกโมเลกุลตอบสนองแตกต่างกันในเซลล์ที่แตกต่างกันทางพันธุกรรมสามสายเพื่อแสดงความน่าเชื่อถือ

ในเซลล์ที่ไม่มีการกลายพันธุ์ของ KRAS ตัวยับยั้งเนื้องอก แต่การกลายพันธุ์ของ KRAS ส่วนใหญ่นั้นใช้งานมากเกินไปและไม่สามารถควบคุมได้โดยกลายพันธุ์อยู่พยายามควบคุมกลายพันธุ์ที่ค่าใช้จ่ายในการควบคุม KRAS ที่มีสุขภาพดี เหตุใดการกลายพันธุ์ของ KRAS G13D จึงแตกต่างกันทำไมมันถึงตอบนักวิทยาศาสตร์ค้นพบว่าแม้ว่านั้นมีความกระฉับกระเฉง แต่ก็ยังทำได้โดยไม่ต้องรับรู้ ดังนั้นยังสามารถรักษาที่มีสุขภาพดีภายใต้การควบคุม นอกจากนี้นักวิจัยได้แสดงให้เห็นว่า cetuximab จะทำงานเฉพาะเพื่อยับยั้งเนื้องอกตราบใดที่มีเพื่อยับยั้งกิจกรรมของ KRAS ที่มีสุขภาพดี