ยีนเหล่านี้สามารถช่วยยับยั้งการทำงานของยีนที่มียีนถึง 3000 ยีนได้หรือไม่โดยประมาณ 100 ยีนอื่น ๆ ที่เพิ่งเชื่อมโยงกับความเสี่ยงของโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ โดยไม่คาดคิดเซลล์ที่มีความเสี่ยงสูงมีการเปลี่ยนแปลงมากกว่าหนึ่งในสาม ซึ่งชี้ให้เห็นว่ามีปฏิสัมพันธ์กับหรือควบคุมเครือข่ายยีนนี้ได้ กลุ่มที่ระบุว่าอาจเป็นผู้ควบคุมหลักที่มีศักยภาพ

ซึ่งเป็นสมาชิกของกลุ่มยีนที่ลึกลับซึ่งไม่ได้สร้างโปรตีนแทนที่จะสร้างโมเลกุลทางพันธุกรรมที่เรียกว่า RNA แบบไม่เข้ารหัส พวกเขาสังเกตเห็นว่าเซลล์ที่มีความเสี่ยงมีระดับของ ANRIL สั้น ๆ ในระดับสูง เมื่อพวกเขาได้เพิ่ม RNAR สั้น ๆ เหล่านี้ลงในเซลล์ที่มีสุขภาพดีพวกเขาก็พัฒนาลายเซ็นสำคัญของโรคแสดงให้เห็นว่า RNAs ANRIL เหล่านี้อาจเป็นตัวนำหลักในการสลับระหว่างสถานะของเซลล์ที่มีสุขภาพดีและเป็นโรคในเซลล์กล้ามเนื้อในหลอดเลือด การศึกษานี้แสดงให้เห็นถึงพลังของการแก้ไขจีโนมของเซลล์ต้นกำเนิด pluripotent สำหรับการศึกษาความเสี่ยงทางพันธุกรรมของมนุษย์สำหรับโรคโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อความเสี่ยงอยู่ในภูมิภาคของมนุษย์ที่ไม่ซ้ำกันหรือยีน