ผลกระทบเชิงลบมากมายที่เกิดจากการใช้ยาสูบอย่างหนักบางคนมียีนพันธุกรรมหนึ่งหรือสองสำเนาที่เกี่ยวข้องกับการใช้ยาสูบที่หนักกว่า เพื่อระบุผลกระทบของการสูบบุหรี่ที่หนักกว่านักวิทยาศาสตร์สามารถแยกผลกระทบของตัวแปรทางพันธุกรรมผ่านการใช้ยาสูบจากผลกระทบอื่น ๆ ที่เป็นไปได้ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการตัวแปรที่ไม่เกี่ยวข้องกับการใช้ยาสูบ

ในการระบุเอฟเฟกต์ทั้งสองประเภทนี้พร้อมกันนักวิจัยใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลแบบใหม่ทั้งสองแบบพร้อมกันและนำมาใช้โดยใช้ข้อมูลจากผู้คนในสหราชอาณาจักรไบโอแบงก์ พวกเขาแยกคนออกเป็นสองกลุ่ม คนแรกบรรจุคนที่ไม่เคยสูบบุหรี่และคนที่สองรวมถึงผู้สูบปัจจุบันและอดีต นักวิจัยให้เหตุผลว่ากลุ่มผู้สูบบุหรี่จะเปิดเผยผลกระทบของการได้รับยาสูบในขณะที่กลุ่มผู้ไม่สูบบุหรี่จะแสดงให้เห็นถึงผลกระทบที่ไม่เกี่ยวข้องกับพันธุกรรมลักษณะและนอกเหนือจากการค้นพบใหม่ของริ้วรอยบนใบหน้าที่รวดเร็วยิ่งขึ้นยังระบุผลการสูบบุหรี่ที่ได้รายงานไปแล้วหลายครั้งก่อนหน้านี้เพื่อยืนยันประสิทธิภาพของวิธีการ ผลของการสูบบุหรี่ที่ทราบว่าการวิเคราะห์ระบุรวมถึงการทำงานของปอดแย่ลงและความเสี่ยงที่สูงขึ้นของโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังและมะเร็งผิวหนัง