การแตกหักของกระดูกซี่โครงเป็นภาวะแทรกซ้อนที่ร้ายแรงที่ยังถูกทอดทิ้งทั้งโรคเบาหวานประเภท 1 และชนิดที่ 2 ซึ่งมีความเสี่ยงที่จะเกิดภาวะกระดูกแตกหักมากขึ้นในคนที่เป็นเบาหวานที่มีช่วงอายุขัย นี้เป็นความกังวลเป็นทั่วโลกความชุกของโรคเบาหวานในผู้ใหญ่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นจากเกือบ 425 ล้านในวันนี้เพื่อประมาณ 629 ล้านบาทโดย 2045 ในเวลาเดียวกัน

แพทย์หลายคนที่รักษาผู้ป่วยโรคเบาหวานไม่ได้ตระหนักถึงความรู้สึกของผู้ป่วยของพวกเขา ความเสี่ยงที่สูงขึ้นของการปิดใช้งานและอาจเป็นอันตรายต่อชีวิตกระดูกหัก กลุ่มงานโรคกระดูกพรุนของมูลนิธิโรคกระดูกพรุนระหว่างประเทศ (IOF) ได้เผยแพร่บทวิจารณ์ของผู้เชี่ยวชาญใหม่ซึ่งสรุปการค้นคว้าวิจัยที่สำคัญเน้นประเด็นทางคลินิกและจัดทำอัลกอริทึมแบบ “ตัดสินใจต้นไม้” เพื่อระบุและจัดการผู้ป่วยโรคเบาหวาน เสี่ยงต่อการแตกหักเพิ่มขึ้น