ความหลากหลายของผลลัพธ์ทางการแพทย์อย่างรุนแรงตั้งแต่อาการชักและอาการโคม่าในผู้ใหญ่ไปจนถึงอาการถอนอย่างรุนแรงในทารกแรกเกิดบุคคลที่เลือกใช้ kratom จำเป็นต้องตระหนักถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเพียงเพราะขณะนี้มันถูกจัดประเภทเป็นอาหารเสริมสมุนไพรไม่ได้หมายความว่ามันถูกควบคุมหรือมีความปลอดภัย การขึ้นทะเบียนจากสำนักงานควบคุมยาเสพติด

และยังไม่ได้รับการอนุมัติสำหรับการใช้ทางการแพทย์ใด ๆ โดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เนื่องจากยังไม่ได้รับการควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ความบริสุทธิ์และความเข้มข้นจึงแตกต่างกันอย่างมาก นักวิจัยกำลังเรียกร้องให้มีกฎระเบียบขององค์การอาหารและยา (FDA) เพื่อให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์มีความสม่ำเสมอ ในบรรดา 48 kratom ที่เด็กอายุ 12 ปีหรือต่ำกว่านั้น 69% เป็นเด็กอายุน้อยกว่าสองปีรวมถึงทารกแรกเกิดเจ็ดคนซึ่งห้าคนกำลังประสบกับการถอนตัว ในฐานะแพทย์เราจำเป็นต้องให้ความรู้แก่หญิงตั้งครรภ์เกี่ยวกับความเสี่ยงของการใช้กระท่อมในระหว่างตั้งครรภ์และในขณะที่ให้นมลูก