การย้ายที่ต่างประเทศอาจดูเหมือนเป็นเรื่องค่าใช้จ่ายอย่างน้อยกับค่าใช้จ่ายล่วงหน้าทั้งหมด แต่การย้ายที่อยู่ไปยังเมืองบางแห่งอาจช่วยให้คุณประหยัดเงินได้ในระยะยาว ตามดัชนีราคาค่าครองชีพโลกฉบับเดือนมีนาคม 2014 เมืองที่มีราคาไม่แพงสามารถพบได้ในเกือบทุกทวีป รายงานนี้ได้เปรียบเทียบราคาสินค้าและบริการจาก 160 ชิ้นจากรถไปจนถึงขนมปังไปทั่ว 131 เมือง

ด้วยเหตุผลด้านความหลากหลายทางภูมิศาสตร์รวมถึงการรวมเมืองที่มีชุมชนนานาชาติโอกาสในการทำงานและระดับความปลอดภัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งน่าสนใจสำหรับชาวต่างชาติเราจึงมุ่งเน้นไปที่การที่จะอาศัยอยู่ใน 5 ใน 10 เมืองที่ถูกที่สุดในดัชนี Economist อีกห้ารายที่ไม่ได้ระบุไว้ด้านล่างคือการาจีนิวเดลีดามัสกัสแอลเจียร์และริยาด