ผลจากการศึกษาแบบหลายศูนย์ขนาดใหญ่ชี้ให้เห็นว่าคลื่นสนามแม่เหล็กหัวใจหรือ CMR มีศักยภาพในการเป็นทางเลือกที่ไม่รุกรานและไม่เป็นพิษต่อความเครียด echocardiograms การใส่สายสวนและการทดสอบนิวเคลียร์ในการระบุความรุนแรงของโรคหลอดเลือดหัวใจ เรารู้จักกันมานานแล้วว่า CMR นั้นมีประสิทธิภาพในการวินิจฉัยโรคหลอดเลือดหัวใจ แต่ก็ยังไม่ได้ใช้กันทั่วไป

และแสดงถึงการทดสอบความเครียดที่ใช้ในประเทศนี้น้อยกว่าหนึ่งเปอร์เซ็นต์” Robert Judd ผู้เขียนระดับสูงกล่าว ผู้อำนวยการศูนย์เรโซแนนซ์แม่เหล็กหลอดเลือดหัวใจของ Duke หนึ่งในอุปสรรคต่อการใช้งานที่กว้างขึ้นคือการขาดข้อมูลเกี่ยวกับค่าคาดการณ์ของมัน มีบางสิ่งที่เทคโนโลยีการแข่งขันมีการศึกษาของเราให้ความชัดเจนแม้ว่าการเปรียบเทียบโดยตรงระหว่าง CMR และเทคโนโลยีอื่น ๆ จะเป็นที่ชัดเจน วิเคราะห์ข้อมูลจากผู้ป่วยมากกว่า 9,000 คนที่เข้ารับการตรวจ CMR ในโรงพยาบาลเจ็ดแห่งในสหรัฐอเมริการวมถึงการติดตามมากถึง 10 ปี