ในโรคเบาหวานประเภท 1 เซลล์เกาะเล็กเกาะน้อยที่ผลิตอินซูลินของตับอ่อนได้ถูกทำลายโดยระบบภูมิคุ้มกันผิดพลาดทำให้ผู้ป่วยต้องจัดการระดับน้ำตาลในเลือดผ่านการรักษาด้วยอินซูลินทุกวัน การปลูกถ่ายเกาะได้ฟื้นฟูการผลิตอินซูลินตามธรรมชาติในผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 1 ผู้ป่วยที่ได้รับการปลูกถ่ายเกาะเล็กเกาะน้อยต้องใช้ภูมิคุ้มกันที่ยาวนานตลอดชีวิต

เพื่อป้องกันการปฏิเสธของเซลล์ผู้บริจาค ไม่เพียง แต่การใช้ยาต่อต้านการปฏิเสธเป็นเวลานานยังก่อให้เกิดผลข้างเคียงที่รุนแรง แต่การโจมตีระบบภูมิคุ้มกันต่อเกาะเล็กเกาะน้อยที่ปลูกถ่ายสามารถเกิดขึ้นได้แม้จะมีการใช้สารเหล่านี้ นักวิทยาศาสตร์ของ DRI ได้ทำการศึกษาวิธีที่จะลดหรือกำจัดความจำเป็นในการต่อต้านการรักษาด้วยการปฏิเสธซึ่งเป็นหนึ่งในความท้าทายด้านการวิจัยที่สำคัญซึ่งอยู่ในแนวทางของการรักษาทางชีวภาพสำหรับ T1D