อาหารที่มีไขมันสูงพวกเขาจะไม่กลายเป็นน้ำตาลที่ไม่ตอบสนองต่อกลูโคสในความเป็นจริงพวกเขาจะได้รับความคุ้มครองจากโรคเบาหวาน นักวิจัยโรคเบาหวานใช้อาหารที่มีไขมันสูง (HFD) เพื่อกระตุ้นให้เกิดโรคเบาหวานประเภท 2 ในหนู หลังจากที่ได้รับ HFD แล้วหนูส่วนใหญ่ก็กลายเป็น ‘แพ้น้ำตาลกลูโคส’ พวกเขาไม่สามารถควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้

หลังจากรับประทานอาหาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งตับกลายเป็น ‘ความต้านทานต่ออินซูลิน’ – มันไม่ตอบสนองต่ออินซูลินฮอร์โมนตับอ่อน แปลกใจมากก็คือเมื่อเราลบการผลิตของPKCεในตับ – หนูไม่ได้รับการปกป้องเป็นเวลากว่าทศวรรษที่ผ่านมาสันนิษฐานว่าPKCεกำลังทำหน้าที่โดยตรงในตับ – โดยเหตุผลดังกล่าวหนูเหล่านี้น่าจะได้รับ ป้องกันโรคเบาหวาน เรารู้สึกประหลาดใจมากที่ได้คิดว่าเราได้พัฒนาหนูของเราอย่างไม่ถูกต้องเรายืนยันการกำจัดและทดสอบด้วยวิธีต่าง ๆ แต่พวกเขาก็ยังคงเป็นคนไม่ทนต่อน้ำตาลกลูโคสเมื่อได้รับ HFD