ความก้าวหน้าของโรคพาร์คินสันได้ นักวิจัยกล่าวว่าโครงการวิจัยนี้เน้น Parthanatos ซึ่งเป็นเส้นทางสู่การตายของเซลล์ที่มีชื่อว่า Thanatos ซึ่งเป็นตัวตนของชาวกรีกโบราณที่เสียชีวิตเป็นตัวขับเคลื่อนหลักในการทำลายเซลล์ประสาทซึ่งเป็นเครื่องหมายของโรคพาร์คินสัน มันแตกต่างจากรูปแบบอื่น ๆ ที่รู้จักกันดีของการตายของเซลล์

เป็นส่วนหนึ่งของการเจริญเติบโตและการพัฒนาปกติและ necroptosis โดยทั่วไปเซลล์ตายเนื่องจากโรคหรือบาดเจ็บ ขั้นตอนแรกลง Parthanatos ในโรคพาร์คินสันคือการสะสมของโปรตีนที่ไม่ผ่านการยับยั้งในเซลล์ประสาทของสมอง โปรตีนเหล่านี้รู้จักกันในนาม alpha synuclein มีความสัมพันธ์กับความก้าวหน้าของโรคพาร์คินสัน แต่ไม่ชัดเจนว่าเซลล์เหล่านี้มีผลต่อเซลล์สมองโดยเฉพาะอย่างไร