ในช่วงวัยรุ่นแสดงการพัฒนาที่ผิดปกติกับพฤติกรรมนิสัยในวัยตามการวิจัยใหม่ การค้นพบเหล่านี้แสดงให้เห็นว่าการแยกตัวทางสังคมสามารถนำไปสู่การพึ่งพาพฤติกรรมที่คล้ายกับนิสัยที่เกี่ยวข้องกับการติดและโรคอ้วน สมองของผู้ใหญ่ส่วนใหญ่มีรูปร่างในช่วงวัยรุ่นเมื่อมีการเชื่อมต่อระหว่างเซลล์สมองบางส่วนและอื่น ๆ จะถูกกำจัด การวิจัยก่อนหน้าได้สร้างบทบาทสำคัญ

สำหรับประสบการณ์ทางสังคมในการพัฒนานี้เพื่อศึกษาผลกระทบระยะยาวและการเปลี่ยนแปลงทางประสาทจากการแยกตัวทางสังคม ในช่วงวัยรุ่นและแนะนำให้พวกเขากลับสู่สภาพแวดล้อมทางสังคมในวัยผู้ใหญ่ช่วงเวลาสำคัญที่การแยกทางสังคมทำให้สมองและพฤติกรรมของผู้ใหญ่บกพร่องและเชื่อมโยงผลกระทบเหล่านี้กับกระดูกสันหลังส่วนเกินการแทรกแซงการรักษาที่มีเป้าหมายในการปรับแต่งสมองในช่วงวัยรุ่นอาจเป็นทิศทางที่มีแนวโน้มสำหรับการวิจัยในอนาคต