เครื่องเปลี่ยนเกมที่มีศักยภาพสำหรับอุตสาหกรรมการดูแลสุขภาพแอพพลิเคชันโทรศัพท์มือถือและชุดเครื่องมือแลปใหม่ช่วยให้สมาร์ทโฟนสามารถระบุแบคทีเรียจากผู้ป่วยได้ทุกที่ในโลก ด้วยแอปพลิเคชันใหม่นี้แพทย์จะสามารถวินิจฉัยโรคและสั่งยาปฏิชีวนะที่เหมาะสมภายในการเยี่ยมชมสำนักงานหนึ่งชั่วโมงซึ่งหมายถึงการกู้คืนได้เร็วขึ้น

และลดค่าใช้จ่ายในการรักษาสำหรับผู้ป่วย ได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร EbioMedicine โดยได้รับการพัฒนาโดยทีมนักวิจัยจาก UC Santa Barbara นักวิทยาศาสตร์และเพื่อนร่วมงานการศึกษา “การวินิจฉัยเชื้อก่อโรคในผู้ป่วยที่ติดเชื้อทางสมาร์ทโฟน” ระบบตรวจสอบประสบความสำเร็จในการวินิจฉัยโรคติดเชื้อทางเดินปัสสาวะได้อย่างรวดเร็วซึ่งเป็นชนิดที่พบมากที่สุดทั่วโลก แอปพลิเคชันใช้กล้องมาร์ทโฟนเพื่อวัดปฏิกิริยาทางเคมีและกำหนดการวินิจฉัยภายในเวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงและการทดสอบแบบต้นทุนต่ำและเรียบง่ายสามารถทำได้ในสถานที่ห่างไกลที่สุดในโลก