อาจช่วยเพิ่มอาการวิตกกังวลภาวะซึมเศร้าและความผิดปกติของบาดแผลความเครียด” สัมมนาทางจิตประสาทและจิตบำบัด “การวิจัยและการอภิปรายเพิ่มเติมเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อให้เข้าใจถึงผลประโยชน์ที่เป็นไปได้ของยาเหล่านี้และนักจิตวิทยาสามารถช่วยนำทางเรื่องทางคลินิกจริยธรรมและวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานของพวกเขา

ฮอร์โมนจุลินทรีย์ได้รับการศึกษาในสหรัฐอเมริกาเพื่อประโยชน์ในการรักษาที่เป็นไปได้นับตั้งแต่การค้นพบ LSD ในทศวรรษที่ 1940 เป็นต้นมา อย่างไรก็ตามการวิจัยได้หยุดนิ่งส่วนใหญ่เนื่องจาก psychedelics ได้รับการตั้งข้อหาผิดกฎหมายในช่วงปลายทศวรรษที่ 1960 การเปลี่ยนแปลงอาจจะมาเร็ว ๆ นี้แม้ว่า MDMA หรือที่รู้จักกันทั่วไปว่าเป็นความปีติยินดีเริ่มต้นขั้นตอนที่สามและขั้นสุดท้ายของการทดลองทางคลินิกในความพยายามที่จะเอาชนะการอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเพื่อใช้ในการรักษาโรคความเครียดหลังบาดแผล Adam Snider, MA กล่าว จาก Alliant International University Los Angeles และประธานร่วมของการประชุมสัมมนา