กฎหมายยุคอาณานิคมอายุ 157 ปีซึ่งทำหน้าที่ criminalises การกระทำทางเพศบางอย่างเป็น “ความผิดธรรมชาติ” ซึ่งมีโทษจำคุก 10 ปี กฎหมายจะลงโทษในคำพูดของตัวเองว่า “การมีส่วนร่วมในการล่วงประเวณีกับธรรมชาติของมนุษย์กับสัตว์” แม้ว่ากฎหมายจะก่อให้เกิดความผิดทางอาญาและช่องปาก แต่ก็มีนัยสำคัญมากขึ้นสำหรับความสัมพันธ์ระหว่างเพศเดียวกัน

นักเคลื่อนไหวมักกล่าวว่ากฎหมายดังกล่าวใช้ในการคุกคามสมาชิกของชุมชนเกย์และคนเปลี่ยนเพศของประเทศ นักรณรงค์ด้านสิทธิที่เท่าเทียมกันยังอ้างว่าการดำรงอยู่ของกฎหมายดังกล่าวเป็นหลักฐานยืนยันการเลือกปฏิบัติโดยอิงจากรสนิยมทางเพศ พวกเขาเชื่อว่าศาลชี้ให้เห็นอย่างชัดเจนถึงท่าทีในเรื่องนี้ในการตัดสินที่สำคัญเกี่ยวกับสิทธิในการเป็นส่วนตัวในเดือนสิงหาคมปีที่แล้ว