ตัวเลือกอื่นเพื่อกระตุ้นกิจกรรมทางเศรษฐกิจในการชะลอตัวคือการเงินของรัฐบาล: การลดภาษีหรือการใช้จ่ายเพิ่มขึ้น นักเศรษฐศาสตร์หลายคนยืนยันว่าเยอรมนีมีขอบเขตที่จะทำเช่นนั้น ขณะนี้รัฐบาลใช้จ่ายน้อยกว่าที่เก็บภาษี แต่ก็ไม่เต็มใจที่จะใช้การเงินเป็นตัวกระตุ้นมีข้อจำกัด ทางกฎหมายในกฎหมายเยอรมันและการบังคับใช้นโยบายยูโรโซนทั้งหมด

เกี่ยวกับการเงินของรัฐบาลได้รับผลกระทบจากประสบการณ์ของวิกฤตหนี้ภาครัฐในช่วงต้นทศวรรษ แม้ว่าประเทศเยอรมนีจะมีห้องว่างในการใช้เงินเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ แต่บางประเทศก็มีน้อย การประเมินล่าสุดโดยคณะกรรมาธิการยุโรปได้ข้อสรุปว่ายังคงมีความจำเป็นสำหรับนโยบาย “รอบคอบ” เพื่อให้แน่ใจว่าการเงินของรัฐบาลมีความยั่งยืน นักวิจารณ์บางคนคิดว่ากฎของสหภาพยุโรปเกี่ยวกับการเงินของรัฐบาลยูโรโซนนั้นเข้มงวดเกินไป