การต่อสู้กับโรคภัยไข้เจ็บหลายครั้งบางครั้งถึงความอับอายของนักวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ที่ต้องดิ้นรนเพื่ออธิบายถึงประโยชน์ของยา การจำลองแบบในเซลล์ของมนุษย์และสามารถช่วยเสริมสร้างการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันของบุคคลต่อไวรัส การสังเกตมาเป็นเวลานาน แต่กลุ่มได้ทำการตรวจสอบอย่างละเอียดเกี่ยวกับกลไกที่ต่อสู้กับการติดเชื้อไข้หวัดใหญ่

สิ่งที่การศึกษาของเราแสดงให้เห็นคือต้นอูลเบอรี่ธรรมดามีฤทธิ์ต้านไวรัสโดยตรงที่ทรงพลังต่อไวรัสไข้หวัดใหญ่ มันยับยั้งช่วงแรกของการติดเชื้อโดยการปิดกั้นโปรตีนไวรัสที่สำคัญที่รับผิดชอบต่อทั้งไวรัสและการเข้าสู่เซลล์โฮสต์ นักวิจัยใช้ต้นเดอร์เบอรี่ที่เพาะปลูกในเชิงพาณิชย์ซึ่งกลายเป็นเซรั่มน้ำผลไม้และนำไปใช้กับเซลล์ก่อนระหว่างและหลังจากที่พวกเขาติดเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่