โครงการชลประทานขนาดใหญ่เหล่านี้จะก่อให้เกิดอันตรายมากกว่าดี เขากล่าวว่าไม่เพียง แต่คนท้องถิ่นจะต้องทนทุกข์ทรมานอย่างมีนัยสำคัญจากการสูญเสียการดำรงชีวิตจากความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อม แต่จะมีการปะทะกันและการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่เกิดจากการขาดการมีส่วนร่วมของประชาชน ชัยณรงค์อ้างถึงความขัดแย้งที่เกิดขึ้นจากการตัดสินใจสร้างเขื่อนวังหิมพานต์ในจังหวัดนครศรีธรรมราช

แม้ว่าจะมีการคัดค้านจากนักวิชาการและคนในท้องถิ่นซึ่งกล่าวว่าสร้างความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมระบบนิเวศของแม่น้ำและวิถีชีวิตของผู้คนจะเหนือกว่าประโยชน์ที่แท้จริงของเขื่อน อย่างไรก็ตามทางการเลือกที่จะเดินหน้าโครงการต่อไปและแม้กระทั่งยื่นฟ้องผู้ประท้วง ผู้บรรยายยังกล่าวอีกว่าโครงการชลประทานขนาดใหญ่และเขื่อนเป็นรูปแบบการจัดการน้ำที่ล้าสมัยและพิสูจน์แล้วว่าไม่มีประสิทธิภาพในการป้องกันน้ำท่วมและภัยแล้ง แต่กลับมีปัญหาเรื่องน้ำมากขึ้น