จังหวัดสมุทรปราการสามจังหวัดของไทยจันทบุรีและตราดมีประวัติร่วมกับฝรั่งเศส หลังจากเกิดวิกฤตปากน้ำในปีพ. ศ. 2436 กองกำลังฝรั่งเศสเข้ายึดครองจังหวัดจันทบุรีและตราด ต่อมาการประกอบอาชีพ 14 ปีพิสูจน์แล้วว่ามีอิทธิพลมากในเก่าอำเภอ ‘Chanthaboon’ ที่อาคารมีหน้าต่างสไตล์ยุโรป, ร้านค้าและระเบียงไม้คล้ายกับผู้ที่สร้างข้ามอินโดจีนฝรั่งเศส

ปากน้ำสมุทรปราการ ป้อมพระจุลจอมเกล้าตั้งอยู่บริเวณพระสมุทรเจดีย์สมุทรปราการ สร้างขึ้นระหว่าง 1884 และ 1893 โดยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ามหาราชในสไตล์ยุโรปฟอร์ตได้รับตั้งแต่ทันสมัยและตอนนี้เป็นพิพิธภัณฑ์ ตั้งอยู่เพียงภายใต้อนุสาวรีย์ที่ทุ่มเทให้กับพระมหากษัตริย์ในเครื่องแบบเป็นผู้บัญชาการกองทัพเรือชุดพิพิธภัณฑ์มีการจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นปากน้ำและสงคราม 1893 ฝรั่งเศสสยามป้อมพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าอุทยานประวัติศาสตร์ตรงข้ามพิพิธภัณฑ์แสดงที่ข้อมูลของสงครามและ การพัฒนากองทัพเรือไทย