กลไกการรีไซเคิลทางชีวภาพที่สำคัญที่ใช้ในการรักษาสภาวะสมดุลภายในเนื้อเยื่อสัตว์ทุกประเภท การศึกษาจำนวนมากได้พยายามเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างการลดลงของ autophagy และความก้าวหน้าของอายุในสัตว์ อย่างไรก็ตามยังไม่มีคำอธิบายที่ชัดเจนจนถึงขณะนี้ปัจจัยโปรตีนที่ยับยั้งการควบคุมขั้นตอนเฉพาะในเส้นทางนี้ระดับการแสดงออกเพิ่มขึ้น

ในลักษณะที่เกี่ยวข้องกับอายุในหนอนแมลงวันและเนื้อเยื่อเมาส์เผยแพร่ผลการวิจัยของพวกเขาในการสื่อสารธรรมชาติ การดูดเลือดอัตโนมัติช่วยให้การสลายตัวของส่วนประกอบโทรศัพท์มือถือที่เสียหายและช่วยหลีกเลี่ยงการเกิดโรคต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับความเครียดและความผิดปกติของเซลล์รวมถึงโรคมะเร็งโรคทางระบบประสาทและการเผาผลาญอาหาร การลดความอ้วนแบบอัตโนมัตินั้นเชื่อมโยงกับความก้าวหน้าของอายุในสัตว์ ในขณะที่ความหลากหลายของวิธีการสามารถเพิ่ม autophagy ในสัตว์อายุดังนั้นการชะลอกระบวนการชราไม่มีการค้นพบที่ชัดเจนเกี่ยวกับสาเหตุพื้นฐานของ autophagy ลดลงตามธรรมชาติ